Yleiskokouksen pöytäkirja 17.05.2022

http://www.muikkusuomi.fi/File/Pohjois-Savo/KTA/Suvasvesi/P%C3%B6yt%C3%A4kirja_yleiskokous_17.5.2022_Suvasveden_KTA.pdf?417093

Liitepaketti : http://www.muikkusuomi.fi/File/Pohjois-Savo/KTA/Suvasvesi/Liitepaketti_Suvas_Yleiskokous_17.5.2022.pdf?412763

Yleiskouksen pöytäkirja 04.11.2021

http://www.muikkusuomi.fi/File/Pohjois-Savo/KTA/Suvasvesi/P%C3%B6yt%C3%A4kirja_yleiskokous_4.11.2021_Suvasveden_KTA.pdf?446162

Liitepaketti:

http://www.muikkusuomi.fi/File/Pohjois-Savo/KTA/Suvasvesi/Liitepaketti_yleiskokous_4.11.2021_Suvasveden_KTA.pdf?960870

Yleiskokous pöytäkirja 19.10.2020

http://www.muikkusuomi.fi/File/Pohjois-Savo/KTA/Suvasvesi/P%C3%B6yt%C3%A4kirja_19.10.2020_Suvasveden_KTA.pdf?338854

Liitepaketti:

http://www.muikkusuomi.fi/File/Pohjois-Savo/KTA/Suvasvesi/Esityslistan_liitteet_lop_ver.pdf?607018

______________________________________________________________________________

KHS-kuulemistilaisuus 18.11.2019 Tilaisuuden pöytäkirja:

http://www.muikkusuomi.fi/File/Pohjois-Savo/KTA/Suvasvesi/KHS_Kuuleminen_p%C3%B6yt%C3%A4kirja_20191118_suvas.pdf?866748

Yleiskokous 28.5.2019 Pöytäkirja:

http://www.muikkusuomi.fi/File/Pohjois-Savo/KTA/P%C3%96YT%C3%84KIRJA_2.pdf?593226