SUVASVEDEN KALATALOUSALUEEN VUOSIKOKOUS

Kalatalousalueen kokous pidettiin 04.11.2021

Kokouksessa hyväksyttiin Suvasveden käyttö-ja hoitosuunnitelma vietäväksi Ely-keskuksen hyväksyttäväksi.

Pöytäkirjat osiossa on kokous asiakirjat näkyvissä.

_________________________________________________________________________________________

Osakaskunta kartta on lisätty 11.11.2021

Löytyy osiossa OSAKASLUNNAT

_________________________________________________________________________________________

Järvitaimen on menestynyt purokunnostus kohteissa yllättävän hyvin, vaikka veden lämpötila oli kesällä yllättävän korkea.

Keväällä tehdyt istutukset vastakuoriutuneilla poikasilla ja 1 v poikasilla on selkeästi antanut hyvän tuloksen. Kiitos asian tekemisestä kuuluu Miika Sarpakunnakselle, joka on tehnyt paljon taimenen palauttamiseksi Suvasvedelle.

__________________________________________________________________________________________

Kalatalousalue pyytää tietoa saaliista kausittain, tiedot voi lähettää, terho.kauhanen@pp.inet.fi sähköpostiin