Tiedote käyttö ja hoitosuunnitelman nähtävillä olosta.

http://www.muikkusuomi.fi/File/Pohjois-Savo/KTA/Suvasvesi/Ilmoitus_KHSn_n%C3%A4ht%C3%A4vill%C3%A4olosta_Suvasveden_kalatalousalue.pdf?774598

Suvasveden kalatalousalueen KHS-Luonnos;

http://www.muikkusuomi.fi/File/Pohjois-Savo/KTA/Suvasvesi/Suvas_KHS_5.7.2021.pdf?648068

Ehdotus sääntely toimenpiteistä:

http://www.muikkusuomi.fi/File/Pohjois-Savo/KTA/Suvasvesi/Suvas_kalastuksen_s%C3%A4%C3%A4tely_5.7.2021.pdf?918871

Jokiravun suojelu ohjelma:

http://www.muikkusuomi.fi/File/Pohjois-Savo/KTA/Suvasvesi/Suvas_Jokirapu_28.6.2021.pdf?697514

———————————————————————————-

Kalatalousalue pyytää tietoa saaliista kausittain, tiedot voi lähettää, terho.kauhanen@pp.inet.fi sähköpostiin