Tiedoksi kaikille osakaskunnille.

Suvasveden kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelman luonnos,

on näkyvillä käyttö ja hoitosuunnitelma osiossa.

Aluehallinto viraston rajoitusten mukaan kokosta joudutaan siirtämään myöhemmin ilmoitettuun ajankohtaan.

——————————————————————————————————————

Kalatalousalue pyytää tietoa saaliista kausittain, tiedot voi lähettää, terho.kauhanen@pp.inet.fi sähköpostiin